Het cytomegalovirus (CMV)

Het cytomegalovirus is een veel voorkomend virus dat bijna iedereen kan besmetten. In Nederland is ongeveer 65% van de bevolking drager van het cytomegalovirus zonder dat er sprake is van symptomen. De meeste mensen weten vaak niet dat ze te maken hebben met een CMV infectie, omdat het virus zelden symptomen veroorzaakt. CMV is een virus dat vrijwel op alle leeftijden kan voorkomen.

Het virus is gerelateerd aan de familie van de herpesvirussen. Deze groep virussen omvat het herpes simplex virus (koortslip), varicella-zoster-virus (veroorzaakt waterpokken en gordelroos) en het Epstein-Barr virus (klierkoorts). Ongeveer 65% van de mensen in Nederland heeft te maken met een CMV infectie voor hun 40ste levensjaar.

Gezonde volwassenen en kinderen die besmet worden met het cytomegalovirus ontwikkelen doorgaans geen symptomen en zullen ook niet merken dat ze drager zijn van het virus. Zolang de drager een goed werkend immuunsysteem heeft zal het virus zich “slapend” gedragen. In dit stadia zijn er geen gezondheidsrisico’s verbonden aan de infectie.

Gevolgen van een CMV-infectie

Wanneer het immuunsysteem verzwakt geraakt, kan het virus ernstige en soms levensbedreigende letsel veroorzaken. Hierdoor hebben personen die behandeld worden met chemotherapie of mensen die een orgaantransplantatie zijn ondergaan een verhoogd risico.

Ook zwangere vrouwen hebben een verhoogd risico. Niet alleen voor hun eigen gezondheid, maar ook voor dat van het ongeboren kind. CMV kan ernstige ontwikkelingsproblemen veroorzaken dat na de geboorte aanhoudende letsel kan aanrichten.

Tot op heden bestaat er geen medicijn om het cytomegalovirus te bestrijden. Patiënten die bezorgd zijn of met vragen zitten, kunnen altijd medisch advies inwinnen bij hun huisarts.