Maternale infectie, transmissie door de moeder

Kinderen en jong volwassenen zijn de grootste bron van infecties. Wanneer het virus zich slapend gedraagt, vertonen deze personen geen symptomen. Hierdoor kan er zonder klinische proef niet aangetoond worden welke personen geïnfecteerd zijn. Ongeveer 50% van die kinderen die ondergebracht worden in een kinderdagverblijf is drager van het cytomegalovirus. Zij dragen bij tot een verhoogd risico om anderen te infecteren.

Het cytomegalovirus is het meest aangeboren virale infectie. Ongeveer 1% van de vrouwen wordt getroffen door het virus tijdens de zwangerschap. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ongeveer 1 op de 150 baby’s geboren worden met een aangeboren virale infectie. Een CMV infectie veroorzaakt in 90% van de gevallen geen symptomen.

Echter het grootste risico is dat het virus overgedragen wordt van de moeder naar het ongeboren kind. Het stadia van het virus speelt in dit geval een belangrijke rol. Een primaire infectie wordt in 40% van de gevallen overdragen naar de foetus. Bij een niet-primaire infectie bedraagt de kans slechts 1%.

Preventie

De volgende tips kunnen helpen om de kans op een maternale infectie te beperken. Echter kunnen er geen garanties gegeven worden.

  • Regelmatig uw handen wassen met warm water en zeep;
  • Kinderen niet te zoenen om het gezicht;
  • Deel geen eten met andere kinderen;
  • Deel geen keukengereedschap (lepels, vorken..) met anderen;
  • Na het verschonen van een luier altijd de handen wassen met warm water en zeep.

Fetal infection

Wanneer de moeder geïnfecteerd geraakt door het cytomegalovirus tijdens de zwangerschap zijn er 2 belangrijke elementen. Ten eerste moet er ontdekt worden met welk soort infectie men te maken heeft. Gaat het om een primaire of non-primaire infectie? Vervolgens moet er gekeken worden naar de periode tijdens de zwangerschap op het moment van de infectie. Het risico op een infectie van het ongeboren kind vergroot naar mate de bevalling vordert. Echter het gezondheidsrisico voor de foetus wordt verminderd naar mate de bevalling nadert.

Gezondheidsrisico bij baby’s

Net als bij de volwassenen verloopt een CMV infectie in 90% van de gevallen zonder symptomen. Bij 5% van de gevallen van de baby’s die geen symptomen hebben, treden er op een latere leeftijd neurologisch afwijkingen. De overige 10% kan verdeeld worden in 2 groepen. De eerste groep (3,5%) zal sterven tijdens of na de geboorte. Het overige gedeelte zal te kampen krijgen met een significante gezondheidsrisico. De volgende neurologische afwijkingen treden heeft vaakste op:

  • Verstandelijke beperking;
  • Leerproblemen
  • Gehoor- of gezichtsstoornissen
  • Epilepsie

Diagnose bij het ongeboren kind

De diagnose kan worden gesteld door een vruchtwaterpunctie uit te voeren. Wanneer het cytomegalovirus wordt overgedragen van de moeder tot het kind zal het virus zich vermenigvuldigen in de foetus. Het virus is nu ook vindbaar in het vruchtwater. De juiste timing om deze vruchtwaterpunctie uit te voeren is uitermate belangrijk. Men moet minstens 21 weken verder zijn in de zwangerschap. Bovendien kan het virus pas na 6 weken na de veronderstelde infectie teruggevonden worden in het vruchtwater.

Resultaat

Het resultaat kan positief of negatief uitvallen. Indien het negatief is, behoort de baby tot de 60% van de niet geïnfecteerde foetussen. De moeder kan dan gerustgesteld worden, haar baby loopt geen gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het virus. Is het resultaat echter positief, dan wend de moeder zich het best tot een gespecialiseerde arts. Verder onderzoek van het kind is nodig. De arts zal dan nagaan welke mogelijke gezondheidsrisico’s de baby kan oplopen.

Behandeling

Momenteel bestaat er geen bewezen behandeling voor preventie of om de complicaties te beperken. De huidige antivirale geneesmiddelen hebben geen gunstig effect om de infectie of complicaties tegen te gaan.

CMV Tijdens De Zwangerschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *