De meeste infecties van het cytomegalovirus worden zelden gediagnosticeerd omdat het virus meestal geen symptomen veroorzaakt. Mensen die echter een cytomegalovirus infectie hebben opgelopen zullen antistoffen ontwikkelen in hun lichaam. Deze antistoffen blijven voor de rest van je leven in je lichaam aanwezig.

Om zeker te zijn dat je met een CMV infectie te maken hebt, kan er een bloedonderzoek afgenomen worden door je huisarts. Door deze test zal het laboratorium nagaan of je lichaam antistoffen voor CMV heeft aangemaakt. Er bestaan ook testen waarbij de diagnose kan gesteld worden aan de hand van urine en speeksel.

Diagnose bij baby’s

Wanneer een zwangere vrouw gediagnosticeerd wordt met een cytomegalovirus infectie, kan er een vruchtwaterpunctie worden afgenomen. Met deze methode zal het vruchtwater gecontroleerd worden, om te weten te komen of het ongeboren kind geïnfecteerd is met het cytomegalovirus.